حس خوبیه وقتی میدونی بعد مرگ .. قلبت بازم تو تن یکی بتپه ....

حس خوبیه بدونی بیهوده نبودی .... بدونی خیلیا بعده تو و بخاطر تو خوشحال میشن ..

حس خوبیه که مرگ تو اغاز زندگی یه نفر دیگه بشه ..

پس این حس خوب رو از خودت نگیر


یادت نره خیلیا ب ما احتیاج دارن

Ehda.ir