آهای اونایی که روزه میگیرین ..
توی دعاهاتون .. موقع سکوت بعد از اذان صبح .. به یاد بچه های مبتلا هم باشید ..
آهای اونایی که روزه نمی گیرین ..
شما هم دعاشون کنید ..
خدای ما بزرگتر و بخشنده تر از اونیه که به ما گفته اند ..