خدای من..
کوله بارم اگر چه از توشه‌ی راه تهی است، ولی انباشته از توکل به توست...


دوستان ببخشید یه مدت نبودم..ممنون از حمایت تک تکتون