مدیر وبلاگ "سرطان پایان زندگی نیست" یک بیمار مبتلا به سرطان به اسم منصور بود.مدتیه که منصور از بین ما رفته و این وبلاگ رو به عنوان یه یادگاری ارزشمند و ماندگار از خود.ش باقی گذاشته


ب امید اونی که هزار تا مریضی داره ولی کم نمیاره


اونی که درد میکشه ولی به رو خودش نمیاره


اونی که میدونه دیگه نمیمونه ولی به خودش امید میده


اونی که نمیدونه بعد رفتنش براش اشک ریختم............