اری خنده های تو

بزرگ ترین ارزوی من است

شادمانه بخند..

بگذار تا براورده شود..
زندگی حکمت اوست

زندگی دفتری از حادثه هاست


چند برگی را تو ورق میزنی و مابقی را او...
زندگی باور میخواهد

آن هم از جنس امید...

که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد...

یک امید از ته قلب به تو گوید...

که خدا هست هنوز 
 
 
 تویی که وقتی این عکس رو می بینی
 
میگی خدایا شکرت که سالمم
 
اما ازش نمیخوای سلامتیه اونم بهش بده...
 تویی که وقتی این عکس رو میبینی
اشک تو چشات حلقه میزنه
فقط واسه یه ثانیه
 
عزیزت را 
جیگر گوشه ات را
جای پسرک یا دخترک بگذار
انتظارت چه بود 
میخواستی دنیایت را بدهی تا 
نفست سالم باشد 
مگرنه اینکه 
بنی آدم اعضای یکدیگرند   که در آفرینش زیک گوهرند
پس کمک یادت نرود