علاوه بر این که داروی کورتون جواب نمیده داروی رقیق کننده ی خون هم که برای بر طرف شدن لخته ها به پویا میزنن هم جواب نمیده........
نکته مثبت فقط حال ظاهریه پویاست که تا حدی صحبت میکنه و دست تکون میده, دیروز خودشم می گفت واسم دعا کنید من اینجا رو دوست ندارم...
از درون اوضاع شدیدا وخیمه, اون ماجرای هر لحظه خطر هنوز پا برجاست مخصوصا الان که نه کلیه به دارو جواب مثبت میده نه خون....... نمیدونم چی بگم......امشب شفای پویا رو از خدا بخواید....فقط میدونم که تقدیر پویا رو میشه توی این دو شب باقی مونده رقم زد....

برای شفای همه بیماران دعا کنید / ایشالله همشون زود خوب شن و لبخند رو لبشون بیاد.........
آمین