موهایم را بباف
لا به لای بافت هایش
روبانی از جنس زندگی بساز
بهار در راه است
شکوفه ای از جنس امید به من هدیه کن
دوست دارم کودکی ام
به جوانی برسد!